O konkursie

LIDER ZAKUPÓW 2019

Sukcesy firm to dobre strategie i ludzie, którzy skutecznie je realizują. Zakupy pełnią krytyczną rolę w efektywnej realizacji strategii organizacji. Dzięki dobrej pracy zakupowców, pełnym wykorzystaniu zasobów wewnętrznych oraz potencjału dostawców, firmy mogą skuteczniej konkurować na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Wyróżniamy tych, którzy wywarli znaczący wpływ na efektywność swoich organizacji i przyczynili się do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

LIDER ZAKUPÓW 2019

Pawel Czajka oraz Jakub Leszczyński
Santander Bank Polska S.A.

za realizację projektu pt. „Stworzenie konkurencji na rynku usług pocztowych w skali krajowej na bazie pozycji Banku Santander”

PROJEKTY WYRÓŻNIONE

I Wyróżnienie:

Beata Bartosiak, Renata Krakowiak, Daniel Stefanski z firmy Siemens Sp z o.o.

II Wyróżnienie:

Aleksandra Wojtysiak, Michał Wlekły z firmy Pfeifer&Langen Polska

Zapraszamy do wykorzystania szansy zaprezentowania się przed polskim środowiskiem zakupowym i szacowną Kapitułą Konkursu.

W skład kapituły konkursu wchodzą osoby zapewniające interdyscyplinarną ocenę zgłoszeń z perspektywy strategii firmy i roli zakupów w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Do kapituły zaproszeni są przedstawiciele biznesu, mediów biznesowych oraz nauki.

Przykładowe projekty mogące brać udział w LIDER ZAKUPÓW 2019

 • projekt udanego wdrożenia innowacyjnego lub oryginalnego usprawnienia przyczyniającego się do podwyższenia konkurencyjności firmy;

 • projekt podnoszący rangę i znaczenie funkcji zakupów w firmie oraz w branży;

 • projekt, który dostarczył skuteczne sposoby na generowanie wartości obszarze objętym Prawem Zamówień Publicznych;

 • projekt przedstawiający skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta;

 • projekt zakupowy, który przyczynił się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum międzynarodowym, czy przyciągnął etaty zakupowe do Polski.

Dlaczego warto wziąć udział
w Konkursie LIDER ZAKUPÓW 2019?

 • Wyróżnienie laureata i nominowanych, jako osób, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonywać do nich swoją firmę. Podejmują działania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i wprowadzają je w życie;
 • Wysoką wiarygodność biznesową tytułów LIDER ZAKUPÓW 2019 gwarantuje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Pana Andrzeja Arendarskiego – Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej;
 • Prezentowanie swoich projektów na Konferencji PROCON / POLZAK 2019 oraz na specjalnie zorganizowanych spotkaniach i panelach eksperckich;
 • Prezentacja profili i projektów laureata i wyróżnionych w Konkursie LIDER ZAKUPOW 2019 w ogólnopolskich mediach branżowych, co oznacza to promocję prowadzonych aktywności;
 • Przyczynienie się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum krajowym i międzynarodowym.

Proces konkursowy
LIDER ZAKUPÓW 2019

I ETAP

 • 30.04.2019 – 31.08.2019

  Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do Konkursu oraz prezentacji projektów

 • 01.09.2019- 15.10.2019

  Obrady Kapituły, analiza zebranych zgłoszeń i wybór zwycięskiego projektu

II ETAP

 • 21.10.2019

  Ogłoszenie wyników konkursu na Konferencji PROCON / POLZAK 2019

 • 22.10.2019

  Prezentacja najlepszego projektu na Konferencji PROCON / POLZAK 2019

Laureaci poprzednich edycji Konkursu LIDER ZAKUPÓW

Krzysztof Rusin
& Marek Szymanowski

Marta Szymańska

Łukasz Świderski

Tadeusz Twardzik

Więcej szczegółów oraz regulamin Konkursu znajdą Państwo na stronie: www.psml.pl