DLACZEGO POWSTAŁ
PROCON AWARDS?

Konkurs PROCON Awards powstał z potrzeby pokazania jak ważne jest budowanie relacji partnerskich między dostawcami a klientami na rynku B2B. Obecnie ze względu na wzrost znaczenia działów zakupów w organizacjach dostawcy starają się doskonalić swoje systemy zarządzania i coraz częściej podejmują intensywne wysiłki w zakresie kształtowania pozytywnych relacji z klientami w łańcuchu dostaw.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych dostawców w 3 kategoriach: LOGISTICS, IT i CREATIVE SERVICES.

Zależy nam na wskazaniu najbardziej innowacyjnych firm, które wyróżniają się szczególnym potencjałem w danym sektorze oraz potrafią budować partnerskie relacje z klientem.

ZWYCIĘZCY 2018

Zdobywcami tytułu Supplier of the Year 2017 zostali:

KATEGORIA

LOGISTICS

KATEGORIA

IT

WYRÓŻNIENIE:

KATEGORIA

CREATIVE SERVICES

WYRÓŻNIENIA:

PATRONAT MEDIALNY

ZASADY KONKURSU PROCON AWARDS 2018

1. Udział w konkursie jest BEZPŁATNY – od rejestracji, aż po rozdanie nagród podczas 5. edycji konferencji PROCON/POLZAK 2018.


3. Kapituła Konkursu: Eksperci z wieloletnim doświadczeniem dla danej branży.


5. II etap konkursu: Jury w każdej kategorii wytypuje 3- 5 firm, które przejdą do drugiego etapu konkursu. Firmy te zobowiązane są podobać kontakt do 5-10 klientów, którzy wypełnią ankietę na temat współpracy z dostawcą

7. Zwycięzca konkursu będzie mógł posługiwać się znakiem i tytułem „Supplier of the Year 2017”.

2. Firmę do konkursu może zgłosić każdy pracownik. NOWOŚĆ w tym roku: Firmę do konkursu może również zgłosić jego Klient.

4. I etap konkursu: Jury dokonuje oceny każdego zgłoszenia w 3 kategoriach (poniżej Kryteria Oceny): LOGISTICS, IT i CREATIVE SERVICES.
Dostawcy z kategorii IT i CREATIVE SERVICES przesyłają opis konkretnego wdrożenia/ projektu B2B z 2017 roku (max. 1500 znaków ze spacjami).

6. Przekazane przez firmy informacje wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu, a dane finansowe utrzymywane są w ścisłej tajemnicy.

8. Ogłoszenie Zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie się 22.10.2018 w hotelu Marriott Centrum w Warszawie w trakcie trwania V edycji konferencji zakupowej PROCON/POLZAK 2018.

UWAGA!

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego daje gwarancję, że kandydatura Państwa firmy zostanie rozpatrzona.

1. Udział w konkursie jest BEZPŁATNY – od rejestracji, aż po rozdanie nagród podczas 5. edycji konferencji PROCON/POLZAK 2018.

2. Firmę do konkursu może zgłosić każdy pracownik. NOWOŚĆ w tym roku: Firmę do konkursu może również zgłosić jego Klient.


3. Kapituła Konkursu: Eksperci z wieloletnim doświadczeniem dla danej branży.

4. I etap konkursu: Jury dokonuje oceny każdego zgłoszenia w 3 kategoriach (poniżej Kryteria Oceny): LOGISTICS, IT i CREATIVE SERVICES.
Dostawcy z kategorii IT i CREATIVE SERVICES przesyłają opis konkretnego wdrożenia/ projektu B2B z 2017 roku (max. 1500 znaków ze spacjami).

5. II etap konkursu: Jury w każdej kategorii wytypuje 3- 5 firm, które przejdą do drugiego etapu konkursu. Firmy te zobowiązane są podobać kontakt do 5-10 klientów, którzy wypełnią ankietę na temat współpracy z dostawcą

6. Przekazane przez firmy informacje wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu, a dane finansowe utrzymywane są w ścisłej tajemnicy.

7. Zwycięzca konkursu będzie mógł posługiwać się znakiem i tytułem „Supplier of the Year 2017”.

8. Ogłoszenie Zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie się 22.10.2018 w hotelu Marriott Centrum w Warszawie w trakcie trwania V edycji konferencji zakupowej PROCON/POLZAK 2018.

I ETAP: KRYTERIA OCENY

KATEGORIA: Logistics

 • wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów
 • wyniki finansowe świadczące o stabilnym wzroście w dłuższym okresie
 • formy zaangażowania w działalność gospodarczą poza granicami Polski
 • aktywne współuczestniczenie w środowisku branżowym

KATEGORIA: IT

 • wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów
 • poziom innowacyjności
 • wyniki finansowe świadczące o stabilnym wzroście w dłuższym okresie
 • aktywne współuczestniczenie w środowisku branżowym

KATEGORIA: Creative Services

 • wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów
 • wyniki finansowe świadczące o stabilnym wzroście w dłuższym okresie
 • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do lepszego pozycjonowania firmy wobec konkurencji
 • aktywne współuczestniczenie w środowisku branżowym

ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ I DAJ SIĘ POZNAĆ
JAKO NAJLEPSZY DOSTAWCA USŁUG B2B

 • Artykuł online o Zwycięzcy opublikowany na łamach portali branżowych mediów promujących wydarzenie i konkurs
 • Statuetka „Supplier of the Year 2017” i znak „Supplier of the Year 2017”, którym firma może się posługiwać
 • Bezpłatny udział w konferencji PROCON/POLZAK 2018
 • Możliwość poznania właściwych ludzi, którzy odpowiadają za zakupy firmowe. To oni budują relacje z dostawcami i partnerami wewnątrz firmy
 • Ściśle targetowane wydarzenie gwarantuje możliwość networkingu i nawiązania nowych relacji biznesowych
 • Wypowiedź wideo , która pojawi się w materiałach podsumowujących wydarzenie

HARMONOGRAM KONKURSU
PROCON AWARDS 2018

I ETAP

 • 16 lipca - 11 września:

  Firmy zgłaszają swój udział do konkursu (wypełniony formularz zgłoszeniowy)

 • 18 września:

  Kapituła wybiera firmy, które przechodzą do drugiego etapu

II ETAP

 • 19 września - 24 września:

  Firmy przesyłają kontakty do co najmniej 5 (maksymalnie 10) aktywnych klientów z którymi obecnie współpracują bądź współpracowali na przestrzeni ostatnich 3 lat. Wskazani klienci zostaną poproszeni o ocenę współpracy z dostawcą

 • 25 września – 10 października:

  Klienci wystawiają opinie

 • 11 października:

  Obrady Kapituły

 • 22 października 2018:

  Wręczenie nagród podczas 1. dnia konferencji PROCON/POLZAK

ZGŁOŚ SWOJEGO DOSTAWCĘ

Jesteś zadowolony ze współpracy ze swoim dostawcą? Uważasz, że oferuje innowacyjne rozwiązania? Zgłoś go do konkursu PROCON Awards. Po przesłaniu przez Ciebie rekomendacji wskazany dostawca otrzyma wiadomość e-mail z informacją o nominacji i wskazówkami, jak uzupełnić i przesłać swoje zgłoszenie. Z Twojej strony nie będzie konieczne żadne inne działanie.

Wybierz z listy kategorię konkursową, do której chciałbyś nominować dostawcę:

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI

PROCON Awards 2017

Kategoria IT: Sevenet – Zwycięzca
Sage – Wyróżnienie
Logistics Services: VIVE Transport Services – Zwycięzca
Creative Services: Mea Group Sp. z o.o. – Zwycięzca
Allegro Smart Communications – Wyróżnienie

PROCON Awards 2016

Kategoria IT: Itprojekt – Zwycięzca
Axence – Wyróżnienie
Logistics Services: Kuehne + Nagel – Zwycięzca
Ritex Logistics Services – Wyróżnienie
Creative Services: Agencja Power – Zwycięzca
Ministry of Creativity – Wyróżnienie

PROCON Awards 2015

Kategoria IT: Hicron – Zwycięzca
Logistics Services: ROHLIG SUUS Logistics – Zwycięzca
Speedmail – Wyróżnienie
Facility Management: SODEXO – Wyróżnienie

Kontakt

Weronika Cieślicka

PROCON Awards Coordinator

tel. +48 502 128 438

weronika.cieslicka@optibuy.com