Nie boisz się wyzwań? Zgłoś swój projekt w konkursie

LIDER ZAKUPÓW 2020

VI. odsłonę konkursu, który nagradza osoby realizujące wyjątkowe projekty z obszaru zakupów.

W tym roku zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii:

 • Innowacja technologiczna
 • Rozwój i optymalizacja funkcji
 • Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne

Jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Szukamy osobowości, zespołów, które:

 • przyczyniły się do podwyższenia konkurencyjności firmy;

 • podniosły rangę i znaczenie funkcji zakupów w swojej firmie, branży czy na forum międzynarodowym

 • znalazły skuteczne sposoby na generowanie wartości

 • odkryły skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta;

 • przyciągnęły etaty zakupowe do Polski.

Zgłoś się już dziś

Dołącz do elitarnej grupy Laureatów i Wyróżnionych!

Harmonogram konkursu
LIDER ZAKUPÓW 2020

I ETAP

 • 4.V – 31.VIII.2020

  Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu oraz prezentacji projektów

 • 1.IX – 15.X.2020

  Obrady Kapituły, analiza zgłoszonych projektów i wybór laureatów

II ETAP

 • 19.X.2020

  Ogłoszenie wyników Konkursu na Konferencji PROCON/POLZAK 2020

 • 20.X.2020

  Prezentacja najlepszych projektów na konferencji PROCON/POLZAK 2020

Przykładowe projekty mogące brać udział w LIDER ZAKUPÓW 2020

 • projekt udanego wdrożenia innowacyjnego lub oryginalnego usprawnienia przyczyniającego się do podwyższenia konkurencyjności firmy;

 • projekt podnoszący rangę i znaczenie funkcji zakupów w firmie oraz w branży;

 • projekt, który dostarczył skuteczne sposoby na generowanie wartości obszarze objętym Prawem Zamówień Publicznych;

 • projekt przedstawiający skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta;

 • projekt zakupowy, który przyczynił się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum międzynarodowym, czy przyciągnął etaty zakupowe do Polski.